POMOĆ U KUĆI

Usluga pomoći u kući obuhvaća prijevoz i pratnju do zdravstvene ustanove ili liječnika, organiziranje prehrane, obavljanja kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i obavljanja ostalih potreba.

USLUGA SE PRIZNAJE

 • Osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog ili intelektualnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom smislu potrebna pomoć druge osobe.
 • Osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju, potrebna pomoć druge osobe.
 • Starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe

UVJETI

 • Osoba koja nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca
 • Osoba nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju na području prebivališta osobe moguće je osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi
 • Osoba nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti
 • Prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 1500 kuna (300 posto osnovice)

Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 1500 kuna (300 posto osnovice), a nije veći od 2000 kuna (400 posto osnovice), korisniku koji ispunjava gore navedene uvjete priznaje se pravo na 50 posto cijene troškova usluge pomoći u kući.

 

Za sve one koji NE ispunjavaju uvjete za besplatne usluge, iste usluge mogu ostvariti uz plaćanje.

ŠTO SVE OBUHVAĆA POMOĆ U KUĆI

 • Organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću)
 • Obavljanje kućnih poslova (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
 • Održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)
 • Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Kućanski poslovi

Obavljanje kućanskih poslova, pranje posuđa, pospremanje kuće, donošenje vode, ogrijeva, peglanje, nabava lijekova itd.

Higijena

Pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba

prehrana

Organiziranje prehrane nabava i dostava gotovih obroka, dostava namirnica, pomoć u pripremanju obroka

tehnički poslovi

Prijevoz do zdravstvene ustanove, plaćanje računa, košnja, cijepanje drva, usluga manjih kućanskih popravaka.

TEHNIČKI DIO POMOĆI

Prijevoz do liječnika ili zdravstvene ustanove

Posrednovanje između korisnika i institucija društva

plaćanje računa, dostava lijekova korisniku i sl.

Košnja trave i održavanje okućnice

košnja uže okućnice i održavanje iste

Cijepanje drva

cijepanje i spremanje drva

Sitni popravci

usluga manjih kućanskih popravaka koji ne zahtijevaju stručno znanje